תיק צד מעור לגבר עמנואל "דגם "מאוויי" 41618
תיק צד מעור לגבר עמנואל "דגם "מאוויי" 41618
תיק צד מעור לגבר עמנואל "דגם "מאוויי" 41618
תיק צד מעור לגבר עמנואל "דגם "מאוויי" 41618
תיק צד מעור לגבר עמנואל "דגם "מאוויי" 41618
תיק צד מעור לגבר עמנואל "דגם "מאוויי" 41618
תיק צד מעור לגבר עמנואל "דגם "מאוויי" 41618

תיק צד מעור לגבר עמנואל "דגם "מאוויי" 41618

מחיר רגיל ש"ח 1,095.00 מחיר מבצע ש"ח 985.00

Unique Nappa Leather

Pockets: 4

2 External Pockets

Shoulder Strap

Cell for cell phone

Dedicated cell for laptop

Sizes

Hieght: 15" - 38cm

width: 11.6" - 29cm